CONSULTANȚĂ, INVESTIGAȚII ȘI SUPRAVEGHERI OPERATIVE PRIVATE

“Toate adevarurile sunt usor de inteles de îndata ce acestea sunt descoperite; important este sa le descoperi.” Galileo Galilei

Despre noi

S.C. AFSEC EXPERT OFFICE S.R.L. s-a înființat în luna octombrie 2011, ca un birou de consultanță, investigații și supravegheri operative (filaj) privat. Societatea funcționează în baza Certificatului de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului  și a Licenței nr. 694345 emisă de Inspectoratul General al Poliției Române.

De asemenea, societatea deține autorizarea Autorității Națională de Supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub      nr. 22063.

Personalul biroului are o experiență de peste 20 de ani de activitate în cadrul serviciilor speciale din România, având o pregătire profesională de excepție. De asemenea, este de subliniat și conduita morală și rigurozitatea acestor specialiști, caracteristice acestui domeniu de activitate.

Intenția noastră este de a introduce și în mediul privat de investigații cele mai noi mijloace tehnice și metode de lucru, astfel încât să putem veni în întâmpinarea cerințelor clienților noștri oferind date și informații necesare procesului decizional, pentru asigurarea securității afacerilor sau pentru clarificarea unor probleme personale. În acest sens se vor împleti activități clasice de supraveghere operativă și investigații cu utilizarea unor mijloace tehnice performante și metode moderne de analiza informației.

Biroul de detectivi particulari S.C. AFSEC EXPERT OFFICE S.R.L. va prelua doar cazurile compatibile cu prevederile legale din materie și va acționa întotdeauna în conformitate cu normele legale în vigoare și numai în interesul clienților noștri în condiții de deplină confidențialitate.